Frukostseminarium Tema psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning är den grupp som uppger sämst psykisk hälsa. Se seminariet på vår YouTube-kanal.

Illustration av en person med en glödlampa bakom huvudet

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik?

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

  • Telefon: 010 473 60 00

Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter. Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss.