Fysisk tillgänglighet

Rubrikerna nedan handlar om den fysiska tillgängligheten, det vill säga de ger möjligheter för olika individer att hantera och komma åt innehållet i ett läromedel.

All text går också att lyssna på

 • Även instruktioner, övningar och bildtexter.
 • Även text som eleven skriver in.

Texten kan markeras vid uppläsning

 • Textmedföljning.

Texten är åtkomlig för stödprogram

 • Även diagram, tabeller och liknande.
 • Kan läsas av en talsyntes.
 • Man kan koppla på digitala verktyg.
 • Fungerar med skärmläsningsprogram för uppläsning av talsyntes eller läsning med punktskriftsskärm.

Allt ljud finns också som text

Alla bilder finns också som text

Det går att styra med olika styrsätt

Programmet samverkar väl med tilläggsprogram, åtkomlig text.

Det går att göra individuella inställningar

 • Det går att välja layout. Det vill säga välja bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilket innehåll som ska visas, exempelvis vilka knappar och menyer som ska vara synliga. Även helskärmsläge och styckebredd.
 • Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud.
 • Det går att reglera hastigheten på ljud.
 • Det går att välja och välja bort textmedföljning.

Konsekvent layout

 • Standardplacering av funktioner.
 • Placering av övningar, instruktioner.
Publicerat onsdag 16 maj 2018 Granskat fredag 1 februari 2019