Fysisk tillgänglighet

Punkterna nedan handlar om den fysiska tillgängligheten, det vill säga de ger möjligheter för olika individer att hantera och komma åt innehållet i ett läromedel.

Punkterna sammanfattar våra rekommendationer för grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel. Varje punkt är länkad till en sida med fördjupad information om punkten.

Sammanfattning av punkterna för utskrift

Punkterna finns också samlade i ett pdf-dokument:

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel (PDF-dokument, 194 bytes)

Punkterna tillsammans med fördjupad information om varje punkt är samlade i ett pdf-dokument:

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel - fördjupad information (PDF-dokument, 213 bytes)

Publicerat fredag 2 oktober 2020