Textad film

Filmer i läromedel ska vara textade så att de blir tillgängliga för dem som av olika anledningar har svårt att uppfatta det som sägs i filmerna.

För vem?

Många har nytta av att filmer är textade och att det går att välja eller välja bort text.

För döva elever och elever med hörselnedsättning är det viktigt att filmen är textad så att de hänger med i innehållet. Det är också viktigt för denna grupp att texta effektljud, dvs om en telefon eller dörrklocka ringer eller om det hörs något bakgrundsljud.

Elever med språkstörning som har svårt att tolka och sortera ljud, samt elever som nyligen lärt sig språket har också stor hjälp av textad film.

Tänk på att

  • texten ska finnas som undertext och gärna vara valbar 
  • erbjud också en separat textversion som gör det möjligt för den som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt
  • textsättning där texten har olika färg beroende på vem som talar eller att man skriver ut namnet på den som talar kan underlätta för elever som inte hör
  • effektljud, till exempel att det ringer på dörren behöver också presenteras i text.

Vad säger WCAG?

WCAG och textad film

Publicerat onsdag 27 maj 2020