Lättlästa texter

 • är inte är särskilt långa
 • har ett personligt tilltal
 • har omväxlande korta och långa meningar
 • undviker långa substantiv
 • undviker främmande ord
 • förklarar tydligt orsakssamband
 • är i aktiv form
 • undviker abstrakta begrepp
 • ger praktiska exempel

Tänk på din läsare när du skriver texter

Exempelvis genom att

 • använda vanliga ord, korta meningar och aktiva verbformer
 • skriva informativa rubriker och nyckelmeningar som fångar in innehållet i ett avsnitt
 • göra sammanfattningar som hjälper läsaren att vara orienterad i texten
 • använda punktlistor och tabeller som gör det lätt att ta till sig informationen.

Mät textens läsbarhet

Det finns flera metoder för att mäta svårighetsgraden hos en text. En metod är LIX. LIX = meningslängden + långa ord. Att mäta LIX-värdet på en text är inte helt rättvisande. Det är många faktorer som påverkar textens läsbarhet. Mätningen kan dock ge dig signaler om nivån i din text.

Mät LIX-värdet i en text på LIX webbplats

Lär dig mer om lättläst

I boken Vad är lättläst? kan du lära dig mer om innebörden av begreppet lättläst och få bra verktyg för ditt skrivarbete. Boken utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Målgruppen för boken är pedagoger och förlag.

Författarna reder bland annat ut

 • vad som gör en text begriplig
 • vilka som behöver lättlästa texter
 • vad läsförståelse egentligen är
 • skillnader mellan tal och skrift
 • vad läsbarhetsformler kan ge oss
 • hur man kan nivåbestämma texter
 • hur man praktiskt kan arbeta med att göra texter mer begripliga

Ladda ner Vad är lättläst? som pdf. (PDF-dokument, 2 kB)

Om författarna

Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Monica Reichenberg är docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

Vid framtagandet av boken har representanter för Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, LL-förlaget, Bokförlaget Hegas samt Specialpedagogiska skolmyndigheten ingått i referensgruppen.

Publicerat onsdag 27 maj 2020