Egenskaper och funktioner som ökar tillgängligheten

Det finns många egenskaper och funktioner som hjälper till att göra läromedel tillgängliga för fler.

Det kan exempelvis handla om att texten hos ett läromedel går att lyssna på, att filmer är textade eller att det finns en lättläst version.

Var för sig eller tillsammans kan de här egenskaperna och funktionerna öka tillgängligheten för de flesta elever med funktionsnedsättning eller elever som är i behov av särskilt stöd. På följande undersidor kan du läsa mer om detta.

Läromedelsegenskaper och funktioner

Publicerat onsdag 27 maj 2020