Producera tillgängliga läromedel

Några saker kan vara bra att tänka på när du ska producera tillgängliga läromedel. Det är exempelvis viktigt att utgå från behovet och att tänka in tillgänglighet från början.

Läs mer om vilka behov som finns.

Tillgängligt för många

Det är bra att tänka in att användarna ska kunna ta till sig ditt läromedel på olika sätt. Det vill säga att samma innehåll ska kunna uppfattas med syn och hörsel, ha flera nivåer av begriplighet och att tekniken är åtkomlig för de som behöver anpassa sin studiesituation. Alltså både fysisk och kognitiv tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt läromedel tillgängligt för många.

Läs om Universell design och läromedel och Universell design.

För olika elevgrupper

I de fall då man producerar ett läromedel för en specifik elevgrupp, exempelvis anpassad grundskola, är det naturligtvis viktigt att ha just den elevgruppen i åtanke, så att den på bästa sätt kan ta till sig innehållet.

Läs mer om olika elevgrupper.

Egenskaper och funktioner som ökar tillgängligheten

Det finns många egenskaper och funktioner som hjälper till att göra läromedel tillgängliga för fler. Var för sig eller tillsammans kan de här egenskaperna och funktionerna öka tillgängligheten för de flesta elever.

Läs om egenskaper och funktioner som ökar tillgängligheten.

I digital form

När du utvecklar läromedel i digital form finns det några saker att ta hänsyn till om du vill att ditt läromedel ska passa för många. På våra sidor I digital form har vi sammanställt vad vi rekommenderar vid digitala produktioner.

Läs om hur du producerar tillgängligt i digital form.

Tänk strategiskt

Det är viktigt att tänka in tillgänglighet från början. Läromedel som i sitt grundutförande har hög tillgänglighet för elever med olika funktionsnedsättningar har störst förutsättning att fungera väl i undervisningen. Framställningen blir också totalt sett mer kostnadseffektiv.

Läs om hur du kan tänka strategiskt vid läromedelsproduktion.

Lagar och konventioner

Det finns ett antal lagar, konventioner och direktiv som på olika sätt kan påverka när man producerar läromedel.

Läs om lagar och konventioner.

Publicerat torsdag 29 juni 2023