Producera tillgängliga läromedel

Några saker kan vara bra att tänka på när du ska utforma läromedel så att det kan passa många.

Det är exempelvis viktigt att utgå från behovet och att tänka in tillgänglighet från början. Läromedel som i sitt grundutförande har hög tillgänglighet för elever med olika funktionsnedsättningar har störst förutsättning att fungera väl i undervisningen. Framställningen blir också totalt sett mer kostnadseffektiv.

Där det inte går kan speciella anpassningar göras som komplement för vissa målgrupper.

I filmerna i högerspalten beskriver Stig Andersson, en av våra Läromedelsrådgivare, hur man kan tänka när man producerar läromedel.

Du kan också läsa om detta via nedanstående länkar:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Broschyrer för tillgänglig läromedelsutveckling

Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning (PDF-dokument, 2 kB)

Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 2 kB)

Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat onsdag 1 februari 2017

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten