Vid projektets slut

När produktionsstödsprojektet är klart och produkten finns till försäljning är det dags för slutredovisning.

Sista utbetalningen

När produkten är klar hör du av dig till din kontaktperson hos oss. Vi markerar att slutprodukten är klar i vårt system och då skickas den sista utbetalningen.

Ekonomisk slutredovisning

Den ekonomiska slutredovisningen gör du i portalen och skickar in inom 45 dagar efter det att slutprodukten är klarmarkerad. Den ska på alla poster matcha posterna i kalkylen som skickades med ansökan. Här är det viktigt att beskriva utfallet för varje post, om det gått jämt upp, kostat mer eller mindre. Om det gått åt mindre pengar än vad som finns beskrivet i den ursprungliga kalkylen återgår dessa till staten.

Högst upp på sidan om ekonomisk slutredovisning finns fält där du ska ge en kort beskrivning av din slutprodukt.

Revisorsintyg

När du gjort din ekonomiska slutredovisning signerar du och skickar in den. Därefter kan du spara ner sammanställningen som en pdf och kan då skicka den till din revisor. (Detta gäller om det beviljade produktionsstödet överstiger 100 000 kr.) När revisorn har granskat redovisningen och skrivit sitt redovisningsintyg laddar du ner intyget via portalen under knappen Revisorsintyg.

Marknadsföring?

Har du funderingar över marknadsföring av din produkt?

Publicerat onsdag 27 maj 2020