Vid projektets slut

När produktionsstödsprojektet är klart och produkten finns till försäljning är det dags för slutredovisning. För produktionsstöd som överstiger 100 000 kr ska även ett revisorsintyg bifogas.

Sista utbetalningen

När produkten är klar hör du av dig till din kontaktperson hos oss. Vi markerar att slutprodukten är klar i vårt system och då skickas den sista utbetalningen.

Ekonomisk slutredovisning

Den ekonomiska slutredovisningen gör du i portalen och skickar in inom 45 dagar efter projektets slutdatum. Den ska på alla poster matcha posterna i kalkylen som skickades med ansökan. Här är det viktigt att beskriva utfallet för varje post, om det gått jämt upp, kostat mer eller mindre. Om det gått åt mindre pengar än vad som finns beskrivet i den ursprungliga kalkylen för poster med Finansiär Produktionsstöd, återgår dessa till staten.

Högst upp på sidan om ekonomisk slutredovisning finns fält där du ska ge en kort beskrivning av din slutprodukt.

Revisorsintyg

När du gjort din ekonomiska slutredovisning signerar du och skickar in den. Därefter kan du spara ner sammanställningen som en pdf och skicka den till din revisor. (Detta gäller om det beviljade produktionsstödet överstiger 100 000 kr.)

Revisorn ska specifikt yttra sig om följande granskningsåtgärder i sitt intyg:

  • Att kostnaderna i den ekonomiska redovisningen överensstämmer med förlagets bokföring och är uppkomna under bidragsperioden.
  • Att kostnaderna motsvarar ändamålet med bidraget.

Revisorn ska efter granskningen skriva ett signerat revisorsintyg som utöver revisorns yttrande ska innehålla SPSM:s diarienummer och projektnumret för produktionsstödsprojektet samt hur mycket produktionsstöd i kronor som beviljats och det faktiska utfallet för projektet.

När revisorn har granskat redovisningen och skrivit sitt redovisningsintyg laddar du upp intyget via portalen under knappen Revisorsintyg.

Marknadsföring?

Har du funderingar över marknadsföring av din produkt?

Publicerat tisdag 29 november 2022