Tänk strategiskt

Det kan vara bra att tänka strategiskt när du ska producera ett läromedel som kan passa många.

Läromedel som i sitt grundutförande har hög tillgänglighet för elever med olika funktionsnedsättningar har störst förutsättning att fungera väl i undervisningen. Framställningen blir också totalt sett mer kostnadseffektiv.

Där det inte går kan speciella anpassningar göras som komplement för vissa målgrupper.

Filmer om strategisk läromedelsproduktion

I filmerna i högerspalten beskriver Stig Andersson hur man kan tänka när man producerar läromedel.

Du kan också läsa om detta via nedanstående länkar:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Broschyrer för tillgänglig läromedelsproduktion

Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning (PDF-dokument, 2 kB)

Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 2 kB)

Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat fredag 7 maj 2021