Taktilt teckenspråk

Det taktila sinnet, beröringssinnet, är känsligt för beröringsförnimmelser som beröring, strykning mot huden, tryck mot huden.

Att använda taktilt teckenspråk innebär att den dövblinde avläser tecknen med händerna och använder teckenspråk tillbaka. För att förmedla känslor och sinnesstämningar eller andra icke-språkliga budskap kompletteras det taktila teckenspråket med socialhaptisk kommunikation. Exempel på socialhaptisk kommunikation är att ytterligare en tolk förmedlar att någon skrattar, går ut ur eller kommer in i rummet. Det sker genom beröring på neutrala zoner på kroppen, exempelvis på ryggen eller armen.

Publicerat måndag 26 mars 2018 Granskat tisdag 14 januari 2020