Riktad marknadsföring

Har du läromedel som passar för en viss elevgrupp men är osäker på hur du ska nå dem? Här har vi samlat kanaler och tjänster som kan vara till hjälp.

Marknadsföring - utvecklingsstörning.

Marknadsföring - döva elever och elever med hörselnedsättning.

Publicerat måndag 28 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018