WCAG och bilder

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det finns en riktlinje som beskriver hur bilder kan göras tillgängliga för den som behöver ett alternativt sätt att ta till sig bilder.  

Riktlinje 1.1 Textalternativ, handlar om att tillhandahålla alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver. Det kan vara stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Läs mer om WCAG

Lagar, riktlinjer och standard

Webbriktlinjer och WCAG hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Publicerat onsdag 27 maj 2020