WCAG i korthet

I Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, finns ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt och användbart för många.

Riktlinjerna är många och omfattande och här har vi samlat ett urval utifrån hur du kan öka tillgängligheten för text, ljud, bilder och film. Det kan vara en hjälp när du vill skapa tillgängliga digitala eller webbaserade läromedel.

Gör text tillgänglig för många

Gör ljud tillgängligt för många

Gör bilder tillgängliga för många

Gör film tillgänglig för många

Publicerat tisdag 7 mars 2017 Granskat onsdag 16 maj 2018