Bilden visar två personer som sitter vid ett bord med varsin bärbar dator framför sig.

WCAG i korthet

I Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, finns stöd för designers, innehållskapare och utvecklare att göra webbinnehåll mer tillgängligt och användbart för många. Och de kan vara en hjälp när du vill skapa tillgängliga digitala eller webbaserade läromedel.

WCAG innehåller fyra principer som innehåller ett antal riktlinjer. Det finns framgångskriterier för att uppnå de olika riktlinjerna och rekommenderade tekniker för hur utvecklare kan göra. De fyra principerna är;

Möjlig att uppfatta

Handlar om att innehåll och struktur ska presenteras på ett sätt så att det är möjligt för användaren att uppfatta. Till exempel att bilder också finns beskrivna i text så att innehållet kan konverteras till stor stil, tal eller punktskrift. Eller att videoinnehåll också finns i text.

Hanterbar

Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara, det vill säga möjliga att kontrollera. Till exempel ska all funktionalitet gå att styra enbart med tangentbord. Länkar ska vara tydliga så att användaren vet vart länken leder.

Begriplig

Information och hantering av användargränssnitt måste vara möjligt att förstå. Det handlar till exempel om att vara konsekvent med att beskriva och namnge samma funktionalitet på samma sätt på olika sidor. Det handlar också om att knappar och kontroller ska se likadana ut och ha samma placering på hela webbplatsen.

Robust

Handlar till exempel om att följa standard vid utveckling så att webbsidan/tjänsten fungerar med olika webbläsare och med olika hjälpmedel.

Läs mer

På Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) finns en Vägledning för webutveckling som förklarar, illustrerar och exemplifierar WCAG-kriterier.

https://webbriktlinjer.se/wcag/

SPSM har en bearbetning och beskrivning av WCAG 2.1 i form av en tankekarta.

Tankekarta WCAG (PDF-dokument, 291 bytes)

 

 

Publicerat fredag 23 oktober 2020