Texten kan markeras vid uppläsning

Att texten markeras vid uppläsning kallas textmedföljning eller textföljning.

Då färgas eller skuggas bakgrunden till orden, meningarna eller stycket som läses upp. Detta gör det möjligt att veta var i texten man befinner sig.

Det är bra om det är valbart eftersom det för en del kan vara störande med aktiviteter i bakgrunden.

För vem?

De som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan ha nytta av att lyssna på texten och samtidigt kunna följa med i den markerade texten på skärmen. Ofta har även elever med rörelsehinder nytta av att kunna följa med i texten. Det kan också göra det lättare att fokusera för dem som har koncentrationssvårigheter.

Publicerat onsdag 27 maj 2020