Behovskartläggningar

Våra behovskartläggningar genomförs med hjälp av intervjuer eller enkäter, med fokus på en specifik skolform eller en funktionsnedsättning.

Frågorna kan handla om i vilken utsträckning befintliga läromedel svarar mot de behov som finns vad gäller till exempel språk, form och innehåll.

Det kan handla om i vilken utsträckning pedagoger behöver anpassa utgivna läromedel så att det fungerar för eleverna. Behoven kan kategoriseras och beskrivas utifrån ämnen eller ämnesområden. Behoven kan också beskrivas utifrån hur läromedlen bör vara utformade.

Här nedan kan du ta del av de kartläggningar som gjorts för att ringa in behoven.

Elever med utvecklingsstörning

I rapporterna nedan förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Läromedel inom grundsärskolan med inriktning ämnesområden (PDF-dokument, 610 kB)

Läromedel i grundsärskolan, elevernas reflektioner (PDF-dokument, 102 kB)

Läromedel för elever i klass 1-7 i grundsärskolan (PDF-dokument, 490 kB)

Digitala läromedel i grundsärskolan (PDF-dokument, 330 bytes)

Elever med synnedsättning

Läromedel för elever med svår synnedsättning (PDF-dokument, 942 kB)

Läromedel i matematik i förskolan för barn med svår synnedsättning (PDF-dokument, 4,4 MB)

3D-skrivarnas möjligheter och begränsningar (PDF-dokument, 4 kB)

Elever med hörselnedsättning

Läromedel för elever med hörselnedsättning och som använder hörseltekniska hjälpmedel (PDF-dokument, 991 bytes)

Digitala läromedel för elever med hörselnedsättning (PDF-dokument, 889 bytes)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom med flera

Läromedel för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (PDF-dokument, 412 kB)

Elever med funktionsnedsättning inom Svenska för invandrare (SFI)

Läromedel för elever med funktionsnedsättning inom Svenska för invandrare (SFI) (PDF-dokument, 134 kB)

Elever med dövblindhet och cerebral visual impairment (CVI) 

Läromedel och stödmaterial för elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada) (PDF-dokument, 538 bytes)

Publicerat torsdag 29 juni 2023