Symbolstöd

Symbolstöd innebär att texten förstärks av bilder eller symboler. Att kommunicera med hjälp av bilder och symboler kallas ofta Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Detta kan vara till god hjälp för elever när de ska ta del av innehållet. Det är bra att placera symbolerna som stöd på de betydelsebärande orden i en mening. 

Här följer några olika symbolsystem.

Bliss

Bliss är ett system av symboler och grammatiska tecken som bildar ord och begrepp. Med bliss är det möjligt att bilda fullständiga meningar. Läs mer om Bliss. Så här kan det se ut:
Blissymboler med text under symbolerna

 

Pictogram

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Läs mer om Pictogram. På webbplatsen pictogram.se kan du ladda ner pictobilder. Nedan kan du se exempel på hur det kan se ut:
Pictogrambilder med text under

Widgit

Widgit är symboler som kan användas vid exempelvis träning av läs- och skrivförmågan. Så här kan det se ut:
Widgitsymboler med text under

 

Ritade Tecken

Ritade Tecken är avsett som stöd för pedagoger vars elever använder Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). De ritade tecknet ger ett stöd för minnet för ett tecken du redan träffat på. På webbplatsen ritadetecken.se kan du ladda ner ritade tecken. Grafiska riktlinjer för Ritade Tecken hittar du här. Så här ser de ritade tecknen ut:
Ritade Tecken med text under

 

Tecken som AKK

Tecken som AKK (TAKK) är en metod för att stödja kommunikation. TAKK bygger på tecken i det svenska teckenspråket. Betydelsebärande ord tecknas samtidigt som man talar. Läs mer om detta.

Publicerat måndag 4 december 2023