Synnedsättning

Elever med synnedsättning finns inom alla skolformer beroende på om de förutom synnedsättningen även har andra funktionsnedsättningar.

Mässor och konferenser

Mässor och konferenser med brett fokus

Tidningar för annonsering

Tidningen Specialpedagogik

Perspektiv (SRF:s tidning)

Sociala medier

SRF (Twitter)

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Intresseorganisationer

Synskadades riksförbund

Unga med synnedsättning - US

Söktjänst för läromedel - Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar elever med synnedsättning. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se

Publicerat torsdag 2 november 2023