Synnedsättning

Elever med synnedsättning finns inom alla skolformer beroende på om de förutom synnedsättningen även har andra funktionsnedsättningar.

Mässor och konferenser

Mässor och konferenser med brett fokus

Tidningar för annonsering

Tidningen Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Tidningen Lika värde

Perspektiv (SRF:s tidning)

Sociala medier

Perspektiv SRF  (Facebook)

SRF (Twitter)

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Intresseorganisation

Synskadades riksförbund

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar elever med synnedsättning. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se

Publicerat måndag 1 juni 2020