Synnedsättning

Elever med synnedsättning finns inom alla skolformer beroende på om de förutom synnedsättningen även har andra funktionsnedsättningar.

Sociala medier

Perspektiv SRF  (Facebook)

SRF (Twitter)

Tidningar för annonsering

Perspektiv (SRF:s tidning)

Tidningen Specialpedagogik

Intresseorganisation

Synskadades riksförbund

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten http://www.hittalaromedel.se finns läromedel som passar elever med synnedsättning. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat onsdag 5 september 2018