WCAG och tangentbordsstyrning

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det finns flera riktlinjer som handlar om tangentbordsstyrning.

Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord

2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet 

2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Riktlinje 2.4 Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.

2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning

2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Läs mer om WCAG

Lagar, riktlinjer och standard

Webbriktlinjer och WCAG hod Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020