Övningar finns på olika nivåer

Om det finns övningar på flera nivåer kan många ha möjlighet att förstå och hantera uppgifterna.

Det är bra om det dessutom finns en stegring i övningarnas svårighetsgrad för att främja utveckling av kunskapsinhämtning. Snabb respons är viktigt för många.

För vem?

De flesta har nytta av att ha både lättare och svårare övningar för motivationen och ihålligheten. Elever med kognitiva utmaningar som språkstörning, adhd, utvecklingsstörning och dyslexi har stor nytta av olika nivåer.

Publicerat onsdag 27 maj 2020