Lagar, riktlinjer och standarder

När du producerar digitalt är det viktigt att ta hänsyn till de lagar och riktlinjer och standarder som är framtagna för att öka tillgängligheten på webben för människor med olika funktionsnedsättningar.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

I Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) finns ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt och användbart för många. När du följer rekommendationerna blir innehållet tillgängligt för människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. 

WCAG 2.1 

Den senaste versionen av WCAG-riktlinjerna publicerades 2018. I WCAG 2.1 tillkom 17 nya kriterier och fokus för uppdateringen var kognitiv tillgänglighet och tillgänglighet för mobila enheter. Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram en presentation med en översiktlig genomgång av WCAG 2.1.

Läs presentationen av WCAG 2.1

Det finns ingen officiell översättning av WCAG 2.1 till svenska men WCAG 2.0 har en svensk översättning.

Läs mer om WCAG 2.0 - svensk översättning

Riktlinjerna är många och omfattande och vi har samlat ett urval, utifrån hur du kan öka tillgängligheten för text, ljud, bilder och film, som vi kallar WCAG i korthet.

Gå till WCAG i korthet.

DOS-lagen och EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

DOS-lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar. DOS-lagens fullständiga namn är Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Hos myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kan du läsa mer om lagen.

Läs mer om DOS-lagen hos DIGG

Läs mer om EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

Europeiska tillgänglighetsdirektivet

EU:s tillgänglighetsdirektiv omfattar även vissa produkter och tjänster inom delar av kommersiell sektor. Varje land i Europa inför lagen på nationell nivå och i Sverige ska lagen börja tillämpas 2025-06-28.

Läs mer om lagrådsremissen inför lagen

Läs mer om propositionen

Läs mer om lagen

Dataskyddsförordningen/GDPR och Dataskyddslagen

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Med den svenska kompletteringslagstiftningen kallas lagen Dataskyddslagen. Möjligheten att följa elevers utveckling i digitala läromedel kan påverkas av denna lag.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Läs mer om Dataskyddslagen

Publicerat tisdag 20 februari 2024