Illustrationen visar en flicka som sitter framför en datorskärm och styr den med två puckar i händerna, en puck är röd och en puck är gul.

Alternativa styrsätt

Alternativa styrsätt innebär att du utvecklar läromedlet eller programmet så att det kan styras och fungera med olika alternativ.

Detta innebär att läromedlet

  • går att styra med mus
  • går att styra med en eller flera kontakter
  • går att styra med fingrarna på en pekskärm
  • går att styra med ögonstyrning
  • går att styra med tangentbord.

Vad säger standarden för tillgänglighet, WCAG?

WCAG och alternativa styrsätt

Publicerat fredag 9 oktober 2020