Alternativa styrsätt

Alternativa styrsätt innebär att du utvecklar det digitala läromedlet eller programmet så att det kan styras och fungera med olika alternativ.

Detta innebär att läromedlet

  • går att styra med mus
  • går att styra med en eller flera kontakter
  • går att styra med fingrarna på en pekskärm
  • går att styra med ögonstyrning
  • går att styra med tangentbord.

Vad säger WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.

Riktlinje 2.4 Navigerbart, handlar om att erbjuda sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är. Detta är några av kriterierna:

2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning.
2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Riktlinjer 2.1 Tillgängligt via tangentbord, handlar om att all funktionalitet ska vara åtkomlig med tangentbord. Detta är några av kriterierna:

2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet.
2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation.


Läs mer om WCAG

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat fredag 1 februari 2019