Konsultativt stöd

Det konsultativa stödet handlar om att vi från SPSM kan bidra med kunskap och ge råd när det gäller att tänka in myndighetens målgrupper i samband med läromedelsproduktion.

Det kan innebära kunskap om målgruppen, deras behov av läromedel och hur läromedel kan vara utformade för att vara tillgängliga för en viss målgrupp.

Stödet är inte ett pågående stöd över tid utan en eller ett par punktinsatser via mejl eller telefon. I vissa fall kan det vara aktuellt med ett möte. Läromedelsrådgivaren är rådgivande och förlaget ansvarar för sin produkt.

Konsultation på webben

Titta gärna på våra webbsidor. Under rubriken Producera tillgängliga läromedel har vi sammanställt information om läromedelsproduktion för olika målgrupper och med olika typer av tillgängliggörande egenskaper under rubrikerna:

Producera tillgängliga läromedel

Publicerat fredag 18 december 2015 Granskat torsdag 13 april 2017