Om oss

Tillgänglighet för Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här webbsidan beskriver vi hur Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi redogör för dessa här.

Innehåll som inte är tillgängligt på vår webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Meddela oss om något innehåll på vår webbplats inte är tillgängligt för dig. Vi vill också att du meddelar oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Vi svarar normalt inom 2 arbetsdagar.

Via webbformulär.

E-post: digitalaredaktionen@spsm.se

Telefon: 010 473 50 00 (be att få tala med Digitala redaktionen)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta och påtala det för Digg.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De kända bristerna beskrivs här nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kända brister:

 • Vi har sidor som formaterar texten på ett gammalt sätt, med Font, Bold, Italic, Underline. (1.3.1)
  På våra Frågor och svar kan det förekomma att texten formaterats på ett gammalt sätt. Det sker ett löpande arbete för att rätta det när vi upptäcker det.
 • Rubriker är inte korrekt strukturerade (2.4.10)
  Ibland händer det att vi har sidor där rubrikerna inte är korrekt strukturerade. Vi har ett löpande arbete för att rätta det.
 • Innehåll saknas efter rubrik
  En konsekvens av felaktig struktur på rubriker.
 • Syntolkade videoinspelningar (1.2.5)
  Videoinspelningar publicerade innan 2020-09-23 är till viss del inte syntolkade ännu. En översyn av våra filmer pågår.
 • Länk saknar ett textalternativ (2.4.4, 2.4.9)
  Det förekommer puffar på sidor där bilden är länkad men saknar textalternativ. Rättning pågår löpande.
 • Färgkontrasten uppfyller inte minimikravet på kontrast (1.4.3)
  Gäller formulär där knappen för att skicka in inte har tillräcklig kontrast. Rättning ska vara klar maj 2023.

Det kan komma nya problem vi inte känner till, men vi fångar upp problemen och åtgärdar dem i vårt löpande systematiska arbete samt utbildar våra webbredaktörer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vår externa webbplats.

 • Den senaste självskattningen gjordes den 25 april 2023.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 26 april 2023.

Anmäl otillgängligt innehåll


Om du vill få återkoppling på din anmälan om otillgängligt innehåll måste du ange något sätt som vi kan kontakta dig på.

Vårt mål är att du ska få återkoppling på din anmälan inom två arbetsdagar.

Tack för att du hjälper till och förbättrar tillgängligheten på vår webbplats.

Publicerat 2023-10-20