Döv eller nedsatt hörsel

Människan är unik. Alla har sina personliga drag och sinnen som fungerar olika. En del kan höra dåligt medan andra kan se dåligt. Det handlar om funktionsvariationer.

I skolorna finns många barn som har nedsatt hörsel eller är döva. Att inte höra eller ha någon form av hörselnedsättning kan ha olika orsaker och vara av olika grad, vara medfödd eller förvärvad. Varje år föds cirka 200 barn i vårt land som har nytta av hörapparat, kokleaimplantat och eller teckenspråk för att kommunicera. Under uppväxten får ytterligare ett antal barn diagnosen hörselskada. Barnet kan ha fått diagnos tidigt eller sent och hörselnedsättningen kan förekomma på ett eller båda öronen. Dessa variationer innebär att delaktighetsarbetet i förskola och skola måste utgå från barnens och elevernas individuella förutsättningar.

Att inte kunna höra syns inte men märks när kommunikation sker. Idag opereras kokleaimplantat (CI) in hos de flesta som tidigt fått besked om hörselnedsättning. Vid lättare hörselnedsättning kan barnen få hörapparat. Många av dessa barn har även stor glädje av att kunna teckenspråk. Teckenspråk fungerar för alla, inte bara för de som har hörselnedsättning eller är döva, utan också för hörande. Elever som går i grundskola nära hemmet, men som tillhör specialskolans målgrupp, kan få teckenspråksundervisning både via sin dator och på våra specialskolor.

Lärmiljön är viktig

I en undervisningssituation med elever som är döva eller har en hörselnedsättning ställs särskilda krav på lärmiljön. God visuell miljö, bra ljudmiljö, kunskap om pedagogiska strategier och användning av lärverktyg samt val av kommunikation är viktiga delar för lärandet.

Tillgänglighet

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är ett stödmaterial som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här tas bland annat den fysiska miljön och lärmiljön upp samt om hur kommunikation kan fungera på bästa sätt. Funktionell lärmiljö bidrar starkt till en tillgänglig social miljö.

Stödmaterial hörselnedsättning

Stödmaterial hörselnedsättning utgår ifrån lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Det är helt webbaserat och består av en praktisk och en teoretisk del.

Faktadelen tar upp bland annat hörselmätning, hörhjälpmedel, att tala och teckna samtidigt samt avläsning av talat språk.

Den praktiska delen syftar till att utgöra ett stöd för det dagliga arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer med en hög grad av delaktighet och inkludering. Där finns längre avsnitt om plane­ring och genomförande av undervisning och annan verksamhet för barn och elever i olika åldrar, från förskolan till vuxenutbildningen.

Publicerat torsdag 13 september 2012 Granskat måndag 8 oktober 2018