Grafiska riktlinjer för Ritade Tecken

SPSM har i samarbete med experter på grafisk design samt pedagoger, logopeder och arbetsterapeuter tagit fram grafiska riktlinjer för Ritade Tecken.

Grafiska riktlinjer för Ritade Tecken (PDF-dokument, 334 kB)

Om ritade tecken

Alla har nytta av enhetlighet och igenkänning. Särskilt de målgrupper som har behov av ritade tecken. De ritade tecknen skapas vid SPSM i samband med utveckling av läromedel. Just nu finns fler än 2000 ritade tecken som görs tillgängliga via webbplatsen. Nya tecken skapas kontinuerligt efter önskemål.

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat måndag 25 januari 2016