Universell design

Universell design handlar om att samhället vi lever i ska vara inkluderande. En produkt eller en miljö ska utformas för att fungera för så många som möjligt utan särskilda anpassningar.

Detta underlättar för personer med funktionsnedsättningar men även för en åldrande befolkning, människors olika förutsättningar, livssituationer mm. Som exempel kan nämnas att en rullstolsburen, någon som går med en barnvagn eller någon som använder rullator, har alla nytta av automatiska dörröppnare.

Det kan även handla om höj- och sänkbara kökshyllor, engreppsblandare i vattenkranar, nigande fordon med ramper och liknande.

Läromedel och universell design

Även läromedel bör utformas så att de har en hög allmän tillgänglighet, både fysiskt och kognitivt. Det innebär till exempel att det finns flera sätt att tillgodogöra sig innehållet, att innehållet är begripligt och att utformningen är konsekvent och tydlig. På SPSM har vi ett antal rekommendationer för detta. Både när det gäller allmän läromedelsutformning och specifika rekommendationer för läromedel i digital form. Här kan du läsa om våra rekommendationer.

Rekommendationer - tillgängligt för många.

Rekommendationer - tillgängligt för många i digitala läromedel

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020