Producera tillgängliga läromedel

Några saker kan vara bra att tänka på när du ska utforma läromedel så att det kan passa många.

Det är exempelvis viktigt att utgå från behovet och att tänka in tillgänglighet från början. Läromedel som i sitt grundutförande har hög tillgänglighet för elever med olika funktionsnedsättningar har störst förutsättning att fungera väl i undervisningen. Framställningen blir också totalt sett mer kostnadseffektiv.

Där det inte går kan speciella anpassningar göras som komplement för vissa målgrupper.

I filmerna beskriver Stig Andersson, en av våra Läromedelsrådgivare, hur man kan tänka när man producerar läromedel.

Utgå från behov
Tänk tillgänglighet från början
Ha med användare i hela processen
Tänk strategiskt i digitala produktioner
Utvärdera metodiskt
Testa tillgängligheten
Publicerat onsdag 27 maj 2020