Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Utgivningsplanen för våren 2019 innebär 10 avsnitt, de första sex avsnitten inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Sedan släpper vi fem avsnitt som handlar om Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Nytt avsnitt släpps varje onsdag eftermiddag fram till och med vecka 27. 

Avsnitt 6: Framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autism

  • Vad är en bra lärmiljö i en skola för elever med autism och asperger?
  • Vad behöver jag som lärare tänka på när jag ska undervisa en elev inom autismspektrumtillstånd?

I det här avsnittet medverkar Jill Faulkner, före detta elev och numera entreprenör med autism och Linda Petersson, rådgivare på SPSM med mångårig erfarenhet av att möta elever inom autismspektrumtillstånd. Samtals- och programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd ca: 39 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 349 bytes)

Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas

Det här avsnittet ägnar vi åt den viktiga fritidsverksamheten.

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?
  • Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?
  • Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Medverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare SPSM.

Längd ca 30 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på Itunes 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 191 bytes)

Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet

Möt Tierps kommun i Uppland som har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro.

Medverkande är Ann Tunell, specialpedagog och Linda Gagner, speciallärare, båda Tierps kommun samt Helene Fagerblad, rådgivare SPSM. Samtalsledare/programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 37 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 238 bytes)

Avsnitt 3: En god relation mellan hem och skola för barnets bästa

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig? I det här avsnittet får du som lyssnar råd om hua man skapar en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och författare samt förälder till ett barn med ADHD och Ulrika Gill, pedagog och föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Samtalsledare är Erika Bergman.

Längd cirka 34 minuter.

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 272 bytes)

Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom NPF?

Om vikten av goda relationer, kommunikation och differentierad undervisning. 

Medverkande: Helene Fägerblad och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 36 minuter.

Lyssna på Spotify  
Lyssna på iTunes 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 205 bytes)

Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: knappt 26 miunter.
Lyssna på Spotify
Ladda ner avsnittet
Transkribering av avsnittet (PDF-dokument, 199 bytes)

Publicerat tisdag 30 april 2019 Granskat tisdag 4 juni 2019