Om oss

Uppdrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, elever och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, kompetensutveckling, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Våra erbjudanden

Specialpedagogiskt stöd

Vi ger stöd i form av specialpedagogisk rådgivning och utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.

Du kan enkelt ta del av vanliga frågor och svar om pedagogiska konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar, samt ställa din egen fråga till våra rådgivare.

Rätt verktyg underlättar skolarbetet för många elever. Vi bidrar med kunskap om verktygen, hur de kan användas och anpassas för en enskild elev eller hela gruppen.

Vi fördelar även statsbidrag, exempelvis SIS-medel för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av webbinarier, kurser och konferenser, både på internet och på olika platser i landet. Vi har även webbaserade stödmaterial och studiepaket för dig som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Utöver detta samlar vi forskningsrapporter samt producerar publikationer populärvetenskapliga artiklar kring specialpedagogik. Vi producerar också olika typer av informationsmaterial.

Läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att producera och anpassa läromedel samt informera om tillgängliga läromedel. Vi främjar även tillgången till tillgängliga läromedel genom stöd till läromedelsproducenter.

Specialskolor

På uppdrag av staten driver vi tio specialskolor runtom i landet. De erbjuder tillgänglig utbildning med fokus på språk och kommunikation, små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

Publicerat 2023-12-27