Specialpedagogiska skolmyndighetens ledningsgrupp

Önskar du kontakt med någon i vår myndighets ledningsgrupp?
Vänd dig till vår presstjänst: 010-473 50 51, press@spsm.se

Bilderna får användas fritt i sammanhang som rör Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fotograf: Jannice Thelander förutom där annat anges.

Aurora Lindberg

Aurora Lindberg

Eva-Li Littorin

Eva-Li Littorin

Enhetschef, Kommunikationsenheten

Ladda ner högupplöst bild på Eva-Li Littorin

Åsa Vikström

Åsa Vikström

Verksamhetsområdeschef , Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Ladda ner högupplöst bild på Åsa Vikström

Patrik Granström

Patrik Granström

Verksamhetsområdeschef , Verksamhetsområde Stöd och styrning

Ladda ner högupplöstbild på Patrik Granström

Sabina Islamovic

Sabina Islamovic

Vikarierande verksamhetsområdeschef, Specialskola

Ladda ner en högupplöst bild på Sabina Islamovic

Marie Westerlund

Maria Jonsson

Maria Jonsson

Enhetschef, Digtialiseringsenheten

Ladda ner högupplöst bild på Maria Jonsson

Publicerat lördag 1 juli 2023