Vodd: Skolbibliotek och att få elever att läsa på specialskolan

Svenska undersökningar på senare år visar att barns och ungas läsförmågor har sjunkit. Även tiden de lägger ner på läsning har sjunkit. Samtidigt är goda läs- och skrivförmågor en viktig demokratisk fråga för att kunna delta i samhällslivet. Nu satsar regeringen pengar på att alla skolbibliotek i Sverige ska ha bemanning och även pengar att köpa in böcker för.

I detta voddavsnitt samtalar Petra Eklund, kommunikatör, med Ingeborg Elpers-Bååt, bibliotekarie Birgittaskolan, Sara Seyffart, speciallärare och biblioteksansvarig Östervångsskolan, Axelia Ahlström, bibliotekarie Manillaskolan och Hällsboskolan Kungsholmen, och Pamela Stångberg, lärare och biblioteksansvarig Vänerskolan. De berättar om hur de arbetar med skolbiblioteket på sin skola och hur man kan arbeta med att främja elevers läsintresse. De diskuterar även regeringens satsning. 

Vodd: Skolbibliotek och att få elever att läsa. 

Avsnittet är på svenskt teckenspråk, taltolkat till svenska och har valbara undertexter. Sätt på CC om du önskar ha undertextning.

Publicerat torsdag 18 januari 2024