Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Räkna med mig

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Den beskriver hur du skapar en tillgänglig lärmiljö med anpassade läromedel och vägleder till abstrakt matematiskt tänkande. Läs mer i webbutiken.

Formlådan

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Läs mer vår webbutik!

Publicerat torsdag 7 januari 2021