Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Superhemligt

I Superhemligt får eleven följa busgänget Victoria och Melissa när de planerar och gör naturvenskapliga bus. Materialet på 10 avsnitt inom de naturorienterande ämnena vänder sig till teckenspråkiga elever på lågstadiet. Läs mer i webbutiken.

Räkna med mig

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Den beskriver hur du skapar en tillgänglig lärmiljö med anpassade läromedel och vägleder till abstrakt matematiskt tänkande. Läs mer i webbutiken.

Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat fredag 15 mars 2019