Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Normer

Läromedlet ifrågasätter och tar upp betydelsen av språk, beteenden och normer genom att ta upp liknelser kring Batman och Barbie som exempel på hur människor beter sig och påverkas. Läs mer i vår webbutik!

Min kropp 2

Min kropp 2 är ett nytt läromedel på teckenspråk i sex och samlevnad för högstadiet och gymnasiet. Läs mer vår webbutik!
Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat tisdag 17 april 2018