Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Blackboard

Ritplattan Blackboard som hjälper dig att snabbt och enkelt framställa taktila bilder. Rita egna bilder eller reproducera från olika böcker och studiematerial – Blackboard kan användas i alla situationer där en taktil bild behövs! Läs mer i vår webbutik!

Formlådan

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Läs mer vår webbutik!
Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat tisdag 17 april 2018