Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Testa interaktiva webböcker om Maja och Milo

Serien vänder sig till tonåringar och vuxna som behöver mycket enkel text. Just nu kan du testa den digitala versionen av läromedlet gratis.

Djur omkring oss A

Läromedlet riktar sig till elever inom grundsärskolan, men även vuxna kan jobba med materialet. Det visar djuren i vår närmiljö. Djur omkring oss A finns både som bok och som lärar-material för interaktiv skrivtavla.
Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat fredag 31 mars 2017