Kompetensutveckling

Fritidshem för alla – vad säger forskningen?

I detta webbinarium presenteras tre forskningsskrifter om fritidshem. Webbinariet och skrifterna vänder sig till personal i fritidshem, lärare i grundskolan och skolledare.

Om forskningsskrifterna

De tre forskningsskrifterna om fritidshem har följande teman:

  • Elevers delaktighet i fritidshem.
  • Inkluderande fritidshemspedagogik. 
  • Personalens erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Under webbinariet presenterade forskarna sina respektive forskningsskrifter. Därtill presenterade rådgivare från SPSM hur det går till att få råd och stöd från SPSM till sitt fritidshem. 

Läs mer om forskningsskrifterna och ladda ner dem  

Se webbinariet

Medverkande: 

  • Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och författare till skriften Elevers delaktighet i fritidshem.  
  • Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Inkluderande fritidshemspedagogik.
  • Marina Wernholm, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.
  • Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med fritidshem.

Moderator:

Aurora Lindberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Presentation från webbinariet  (PDF-dokument, 1 MB)

Ett fritidshem för alla - vad säger forskningen?

Spelades in den 2 december 2022. Deltar gör Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete, Marina Wernholm, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM. Moderator är Aurora Lindberg, chef för Verksamhetsområde Kunskapsutveckling. Inspelningen är cirka 60 minuter lång. 

Publicerat 2023-12-06