Kompetensutveckling

Dövblindhet, litteraturtips

Här finns tips på relevant litteratur om dövblindhet för dig som vill fördjupa din kunskap.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCDB. (2019). Med kroppen som redskap Lund: PDF

Ytterligare litteratur om dövblindhet på NKCDB:s webbplats

Frölander, H.-E. (2016). Deafblindness : Theory-of-mind, cognitive functioning and social network in Alström syndrome (PhD dissertation) Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Göransson, L., Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperspektiv. Strategier och metoder för Stöd Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Lund: Bok & PDF

Henricson, C. (2015). Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with Usher syndrome type 1 and 2 (PhD dissertation) Linköping: Retrieved from Diva

Køppe, S., Nicholas, J., m.fl. (2013). Kropslig og taktil sprogudvekling Dammeyer, J., Nielsen, A. (Red.). Danmark. Bok

Lorentzen, P. (2013). Kommunikasjon med uvanlige barn. Norge: Universitetsforlaget. Miles, B. (1998). Att "tala" händernas språk från hand till hand The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind Helen Keller National Center Perkins School for the Blind, Teaching Research. PDF

Muruvik Vonen, A., Kastrup Pedersen, B., Foote, C., Lindström, C., Tuomi, E., m.fl. (2018). Creutz, M., Buelund, H S., Melin, E., Schjøll Brede, K., (Red.) Hvis du kan se det, kan du understøtte det Nordens välfärdscenter. PDF

Rönnåsen, B. (2015). Aspekter på lärande vid dövblindhet : möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom (Licentiate dissertation) Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Stat ped Norge Veileder. (2018). Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre? Norge

Svensson, T (2016) Bortom solnedgången Bok

Wahlqvist, M. (2015). Health and People with Usher syndrome (PhD dissertation) Örebro universitet, Örebro: Retrieved from Diva

Publicerat 2023-10-25