Om oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kontaktcenter, till Fråga en rådgivare för specialpedagogisk rådgivning och till webbutiken för frågor eller inköp av läromedel. Du kan även hitta kontaktuppgifter direkt till våra medarbetare.

Kontaktcenter

Vårt kontaktcenter svarar på frågor inom de tjänster myndigheten erbjuder.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.00

Telefon: 010 473 50 00
E-post: spsm@spsm.se

Besöksadress Huvudkontor:
Nybrogatan 14 C
871 31 Härnösand

Myndighetens postadress:
Box 1100
871 29 Härnösand

Lämna synpunkter och klagomål

Klagomålshanteringen är en del i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) kvalitetsarbete och är ett sätt att öka den enskildes inflytande, öka rättssäkerheten genom att rätta till fel och förbättra myndighetens verksamhet.

Fråga en rådgivare

Frågor eller stöd och råd om specialpedagogik.

Webbutiken och försäljning av läromedel

Frågor om våra produkter eller läromedel i vår webbutik.

Telefon: 010-473 50 00.
Webbformulär för att ställa din fråga

Öppettider: Vardagar 08.00-16.00

Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster 

Länkar till Post- och telestyrelsens olika förmedlingstjänster:

Läs mer om Post- och telestyrelsen

Våra anställda

Begära ut allmän handling

Vill du och din organisation samverka med oss?

Specialpedagogiska skolmyndighetens externa samverkan riktar sig till myndigheter, aktörer som företräder utbildningssektorn, regioner, lärosäten samt organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning – såväl nationellt som internationellt.

Genom samsyn, struktur och samordning kan vi uppnå större effekt av insatser än vad enstaka organisationer kan åstadkomma på egen hand. 

Webbformulär

E-post: extern-samverkan@spsm.se

Publicerat 2023-10-25