Kompetensutveckling

Svenskt teckenspråk i förskolan

Ta del av SPSM:s inspelade webbinarier om att främja svenskt teckenspråk i förskolan. Webbinarierna innehåller föreläsningar, frågestunder och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Så kan förskolan arbeta för att främja svenskt teckenspråk - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare på SPSM, berättar om hur svenskt teckenspråk kan främjas i förskolan. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext och är teckenspråkstolkad. Inspelat år 2023.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten pratar om grunderna i svenskt teckenspråk och språkutveckling i svenskt teckenspråk. Speltid cirka 42 minuter. Filmen har valbar textning. Inspelat år 2021.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - förskolan Lärkan

Emma Löfgren Helander och Emelie Persson berättar om sina erfarenheter av att främja svenskt teckenspråk på förskolan Lärkan. Speltid cirka 35 minuter. Filmen har valbar textning. Inspelat år 2021.

Publicerat 2023-11-29