Kompetensutveckling

Litteraturtips

Tips på litteratur, filmer och webbplatser

Här finns tips på relevant fördjupande läsning om olika specialpedagogiska stöd och funktionsnedsättningars konsekvenser kopplat till pedagogik, läromedel och lärmiljö.

Publicerat 2024-01-29