Press

Här kan du som journalist hitta kontaktpersoner inom vår myndighet. Här finns också pressmeddelanden och pressbilder.

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och verksamhet i hela landet.

Vår presstjänst hjälper dig att hitta rätt person hos oss:

Telefon: 010-473 50 51
E-post: press@spsm.se

Prenumerera på våra nyheter

Med hjälp av RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För att läsa nyheter i RSS (Rich document format Site Summary), behöver du en RSS-läsare. Det enklaste är att läsa RSS-flöden i en vanlig webbläsare.

Publicerat 2023-12-27