Kompetensutveckling

Läs- och skrivsvårigheter, länkar

Här hittar du länkar för vidare läsning inom området läs- och skrivsvårigheter.

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen består av medlemmar som i första hand arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter. Det är till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer. Men föreningen är öppen för alla. Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare vilka belyser dyslexiproblemet från sina olika områden.

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen

Dyslexiförbundet (FMLS) är ett funktionsrättsförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. FMLS är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.

Dyslexiförbundet (FMLS) 

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) är rikstäckande och öppen för alla. Föreningen vill främja samarbete mellan hem och skola, sprida information, ta del av forskning och bevaka barn och ungdomars lagstadgade rättigheter. FDB arbetar med rådgivning, studiecirklar, föreläsningar, barn- och ungdomsläger samt ger ut tidningen FDB:s Nyheter.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)

Nordiska länkar

Kompetenscentret Senter for leseforskning är ett nationellt specialpedagogiskt kompetenscenter för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som är förlagt till Universitetet i Stavanger i Norge.

Kompetenscentret Senter for leseforskning

Övriga världen

British Dyslexia Association är en Brittisk paraplyorganisation för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

British Dyslexia Association

European Dyslexia Association (EDA) är en europeisk icke-statlig paraplyorganisation för nationella och regionala föreningar av personer med dyslexi och andra specifika inlärningssvårigheter, barns föräldrar, yrkesverksamma och forskare. EDA anordnar konferenser och seminarier.

European Dyslexia Association (EDA)

International Dyslexia Association (IDA) är en Amerikansk organisation inriktad på studier kring och behandling av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Webbplatsen har forum för föräldrar, pedagoger, forskare och elever.

International Dyslexia Association (IDA)

Myndigheter och offentliga institutioner

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. Myndigheten gör lättlästa böcker, tidningar och samhällsinformation samt ger kurser i att skriva lättläst svenska. Böckerna publiceras på LL-förlaget.

Myndigheten för tillgängliga medier 

Redaktionen för forskning.se har tillsammans med Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté gjort en kunskapsöversikt över temat läsning.

Kunskapsöversikt, temat läsning

Swedish Council of the Internationl Reading Association (SCIRA) är en svensk ideell organisation med syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning om läsning, läsundervisning och läsforskning.

Swedish Council of the Internationl Reading Association (SCIRA)

Projekt och andra länkar

Fungerande medier är en portal med syfte att förmedla information om människors förmågor och mediers möjligheter. I ena vågskålen människans förmågor och oförmågor. I andra vågskålen uttryckssätt och tekniska möjligheter. Projektet drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Huvudman är Dyslexiförbundet FMLS i nära samarbete med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Fungerande medier

Kodknäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar som undrar med oro varför deras barn har svårt att få ordning på bokstäverna.

Kodknäckarna 

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens.

Skoldatatek

Publicerat 2023-12-07