Om oss

Logotyp

Här hittar du Specialpedagogiska skolmyndighetens
logotyp och regler för hur den får användas.

Vår logotyp är den samlade bilden av vår myndighet och dess verksamhet. Den ska skapa de associationer som vi vill kopplas samman med och bidra till att förmedla vår värdegrund och våra målbilder. Vi ser logotypen som en viktig del i ett långsiktigt byggande av vårt varumärke. Genom att konsekvent använda logotypen som vår avsändare bidrar vi till att positionera SPSM som expertmyndighet och ett kunskapscentrum för specialpedagogik.

För ytterligare information och användning av vår logotyp läs mer i vår manual för Visuell identitet. 

Publicerat 2023-12-12