Kompetensutveckling

Intellektuell funktionsnedsättning - webbinarier

Här kan du ta del av inspelade föreläsningar och webbinarier inom området intellektuell funktionsnedsättning.

Föreläsningar – Mötesplats anpassade skolformer

Tre inspelade föreläsningar från konferensen Mötesplats anpassade skolformer som hölls i juni 2023. Moderator är Therese Lindahl, SPSM.

Filmerna handlar om bedömningar, pedagogiska övergångar och pedagogisk omsorg.

Webbinarier - TeachMeet

Här presenteras inspelade webbinarier från TeachMeet. Samtalsledare är Sofia Trapp och Therese Lindahl, båda rådgivare på SPSM. 

Nationella bedömningsstöd

Webbinariet spelades in den 7 februari 2024. Inspelningen är cirka 60 minuter. Undertext till filmen kommer att inom kort. 

Motorik och Idrott och hälsa för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsning med Niklas Alm, idrottslärare på Viksängsskolan i Västerås. Spelades in i maj 2023. Inspelningen är cirka 24 minuter lång och har valbar undertext. 

Slöjd och bild för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Intervju med Anna Sjökvist, speciallärare och adjunkt som undervisar på Karlstads universitet. Anna intervjuas av Sofia Trapp och Therese Lindahl, båda arbetar på SPSM. Inspelningen är cirka 17 minuter lång och har valbar undertext. 

Musik för att stimulera utveckling

Lisa Medin, är utbildad musiklärare och föreläser om musik för att stimulera utveckling hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelningen är cirka 17 minuter lång och har valbar undertext.

Hem- och konsumentkunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Eleonor Shütt och Cecilia Corin från Hushållningssällskapet Västra föreläser om projektet Matglad. Inspelningen är cirka 25 minuter lång och har valbar undertext.

Idrott och slöjd för elever med synnedsättning och if

Lisen Lehman, Mia Rundgren, Anders Nilsson och Ulrika Staffans, alla rådgivare på resurscenter syn på SPSM. Inspelningen är cirka 32 minuter och har valbar undertext.

Läromedelspresentation 

Jenny Pokosta, projektledare på Läromedelsavdelningen på SPSM, visar läromedel inom praktiska estetiska ämnen anpassade för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelningen är cirka 15 minuter lång och har valbar undertext.

TeachMeet oktober 2022 Del 1: Studiepaket Ämnesområden

Spelades in den 27 oktober 2022. Inspelningen är ca 13 minuter lång och har valbar undertext. 

Att arbeta med Naturorienterande ämnen och verklighetsuppfattning i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Spelades in den 27 oktober 2022. Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet, föreläser. Inspelningen är cirka 18 minuter lång och har valbar undertext. 

Bokprat

Spelades in den 27 oktober 2022. Inspelat samtal med Jonny Wåger, redaktör för boken Hållbart och meningsfullt lärande och Åsa Barrander, författare till boken Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Rådgivarna Emma Herrou och Kerstin Isaksson leder samtalet. Inspelningen är cirka 28 minuter lång och har valbar undertext. 

Alla barns rätt till ett språk - ett språkprojekt i Örebro kommun

Spelades in den 27 oktober 2022. Föreläsare är projektledaren Hanna Nordén, speciallärare och specialpedagog. Inspelningen år cirka 21 minuter lång och har valbar undertext. 

TeachMeet: Läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Spelades in den 27 oktober 2022. Jenny Pokosta, projektledare på Läromedelsavdelningen på SPSM, visar nya läromedel och berättar om hur man går tillväga för att söka produktionsstöd när du har en läromedelsidé. Inspelningen är cirka 16 minuter lång och har valbar undertext. 

Inledning teachmeet 220407
Läromedel om livskunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning teachmeet 220407
Kropp och sexualitet Dövblindhet teachmeet 220407
Bildsamt teachmeet 220407
Digijag teachmeet 220407
Samtal Ingrid Essegård Skolverket 220407

Publicerat 2024-04-03