Kompetensutveckling

Teckenspråks­utbildning för föräldrar

Du som är förälder och vill lära dig teckenspråk för att kunna kommunicera med och stötta ditt barns utveckling har möjlighet att gå teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Vem får läsa TUFF?

  • För att bli antagen till TUFF behöver du ha gått regionens introduktionsutbildning eller ha motsvarande kunskaper i teckenspråk. Kontakta regionen där du bor för mer information om introduktionsutbildning.
  • Det finns ingen åldersgräns för dig som vill läsa TUFF. Du har även rätt att läsa TUFF om ditt barn är över 18 år, men yngre barn är prioriterade.
  • Du har rätt att läsa TUFF i totalt 240 timmar. Du kan läsa i den takt som passar dig.

Kontakta utbildningsanordnaren om du är osäker på om du har rätt förkunskaper så kan de hjälpa dig göra en bedömning.

Ansökan

Du ansöker direkt till utbildningsanordnaren.

Bidrag och ersättning

Utbildningen är gratis men du får betala för maten.

Ersättning

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst med 120 kr per timme och reseersättning för vissa resor i samband med utbildningen. Ersättningen får du från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Om ersättning,  på CSN:s webbplats

Bidrag

När du läser vissa kurser på folkhögskola eller via studieförbund kan du få bidrag från SPSM. Du kan då få bidrag för kost, logi och resa samt ett bidrag per timme. Det gäller även dig som är förälder och har läst klart alla TUFF-timmar.

Bidrag vid vissa korta kurser

DHB västra

DHB västra erbjuder veckokurser i Vänersborg. Här erbjuds undervisning inne i Vänerskolan, logi på Hotell Best Western (strax intill Vänerskolan) och barntillsyn på Hörnet bakom Vänerskolan.

Kontakt:
DHB västras webbplats,  tuff.vanersborg@dhbvastra.se, 0521-696 10.

Härnösands folkhögskola 

Härnösands folkhögskola erbjuder ambulerande TUFF-verksamhet vilket innebär att det anordnas TUFF på olika platser för att möta föräldrar på sina hemorter. Ett sommarläger arrangeras på Härnösands folkhögskola. Skolan erbjuder barnomsorg vid alla kurser, även inom den ambulerande verksamheten.

Kontakt:
Administratör, patrik.eriksson@hfs.se, telefon 073 821 29 37.
Utbildningsledare, ann-charlotte.vallanger@hfs.se.
www.hfs.se, under fliken korta kurser.

Södertörns folkhögskola 

Södertörns folkhögskola i Solna, Stockholm, erbjuder TUFF-verksamhet på alla nivåer. Deltagare kan välja mellan terminskurser, helgkurser, sommarkurs och temadagar. Temadagarna ges ofta som utflykter till t.ex. temaparker och djurparker, muséer eller som interaktiva stadsvandringar. Södertörns folkhögskola har TUFF-verksamheter i Stockholm, Västerås, Örebro, på Väddö i Roslagen och på distans. Under temadagar, helgkurser och sommarkurs erbjuds barntillsyn och barnverksamhet.

Informationshäften:

Kontakt:
www.tuffkurs.nuinfo@tuffkurs.nu.

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola i Leksand har veckokurser under läsåret. Därutöver erbjuds sommarkurs för TUFF-deltagare vecka 30. Skolan erbjuder barntillsyn på sin egen förskola. På sommarkursen finns barntillsyn och aktiviteter för barn upp till 12 år och teckenspråksundervisning till både döva och hörande ungdomar 13-17 år.

Västanviks folkhögskola erbjuder TUFF-undervisning vecka 44 till döva föräldrar som inte har svenskt teckenspråk som första språk. Skolan erbjuder också TUFF-taktilt teckenspråk.

Kontakt:
0247-641 03, kurs@vastanviksfhs.se.

Önnestads folkhögskola

Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad, erbjuder lägerveckor med barnomsorg veckorna 8, 32 och 44. Därutöver har de kurser på andra orter till exempel i Växjö, Kalmar, Helsingborg, Lund och Malmö. Skolan erbjuder också kvälls-tuff, helgkurser och tuff på distans samt kurser för föräldrar med invandrarbakgrund som inte kan svenska språket så väl.

Kontakt:
Ingegerd Nyborg, 070-5662225, ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se.

  • Härnösands folkhögskola erbjuder barntillsyn vid alla kurser.
  • Södertörns folkhögskola erbjuder barntillsyn vid vissa kurser, lägerverksamhet och helgkurser.
  • Västanvik folkhögskola erbjuder barntillsyn vid kurser förlagda på folkhögskolan.
  • DHB västra i Vänersborg erbjuder barntillsyn vid alla kurser utom de som är förlagda till Göteborg.
  • Önnestads folkhögskola erbjuder barntillsyn vid kurser förlagda på folkhögskolan.

Barnomsorg vid kvällskurs

Om du går TUFF på kvällstid har du möjlighet att få barnomsorg genom att söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller ansöka om avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du söker stödet i den kommun som barnet bor i. Du har rätt att få din ansökan prövad, men vi kan inte lova att du får stöd.

Du kan läsa mer om stödet i vår rapport:

Varför utnyttjas inte alla TUFF-timmar? (PDF-dokument, 1 kB)

Publicerat 2023-10-25