Kompetensutveckling

Dövblindhet - inspelade föreläsningar

Här kan du ta del av föreläsningar inom området medfödd dövblindhet och kombinerad syn och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet.

Föreläsningar från tidigare webbinarium i samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, och MoGård. 

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - hur kan man se på språk?

En föreläsning om dövblindhet med Ingrid Axelhed, specialpedagog på Mo Gård. Inspelning från april 2021 med talad svenska och teckenspråk. Valbar undertext finns.

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - Hur kan man få syn på språkandet?

En föreläsning med Monika Estenberger, pedagog från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.  Inspelning från april 2021 med talad svenska och teckenspråk. Valbar undertext finns.

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - Språkande i tid och rum

En föreläsning av Caroline Lindström, specialpedagog på Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.  Inspelning från april 2021 med talad svenska och teckenspråk. Valbar undertext finns.

Publicerat 2023-11-28