Stöd och råd

Här får du konkret stöd kring det specialpedagogiska arbetet på organisations-, grupp och individnivå i skolan. Innehållet ska bidra till att utveckla arbetssätt och skapa en likvärdig och tillgänglig lärmiljö där alla barn och elever kan nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga.

Publicerat fredag 8 september 2023