Kompetensutveckling

Rörelsenedsättning, litteraturtips

Här finns litteratur, rapporter och länkar till vidare läsning inom området rörelsenedsättning.

Barnombudsmannen (2016). Respekt, barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Bernmalm, E. (2022). Gemenskapens gränser: Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

Butler Nordkvist, A. (2017) Varför klarar inte min elev kunskapsmålen? (examensarbete i specialpedagogik).

Ejdelman, A. ( 2001). Min värld- att leva med perceptionssvårigheter. SPSM.

Eklund, C. (2011). Att se sina framsteg efter en förvärvad hjärnskada. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Eklund, C. och Kristiansen, I. (2010). Metodhandbok- pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Esben, P. (2005). Ny CP - cerebral pares med nya ögon.

Hammar, L. och Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel.

Handisam (serie B 2007:5) . Hur barn bemöter barn med funktionsnedsättning. Ett arbetsmaterial med förslag på metoder och aktiviteter för att belysa ämnet. Myndigheten för delaktighet.

Heister Trygg, B. och Andersson, I. (2012). AKK i skolan en pedagogisk utmaning. Om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskola och skola. SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum.

Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum.

Hildén, A. (2014). Anpassningar för oss med rörelsehinder-intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet. Hjälpmedelsinstitutet, numera Myndigheten för delaktighet.

Peny-Dahlstrand, M. och Lindqvist, B. Kognitiva funktioner vid ryggmärgsbråck – barn. MMCUP.

MMCUP. Kognitiv funktion vid ryggmärgsbråck – vuxen

Krop, M. och Groeneveld, R. (2003). Fritt fram för alla.

Lindquist, B. m. fl. (2015). Kognition vid ryggmärgsbråck- en kunskapsöversikt.

Påhlman, M. (2020). Autism and adhd in children with cerebral palsy. Göteborgs universitet.

Renlund, C. (2017). Du får väl säga som det är.

Renlund, C. (2017). Doktorn kunde inte riktigt laga mig.

Skolverket (2016:440).Tillgängliga lärmiljöer.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lekar för alla (PDF-dokument, 10 kB).

Strindholm, M. och Butler Nordkvist, A. (2012). Elever med ryggmärgsbråck.

Svenska nätverket för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA).

Szönyi, K. och Dunkers, T. (2015). Delaktighet- ett arbetssätt i skolan. SPSM.

Ett urval av litteratur kring egenperspektiv

Bjurström, M. (2015) Mitt liv som CP.

Karlsson, P., Lega, D. (2003), När inte armarna räcker till. Starfalk.

Carolusson, S., (2011), Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening. Recito förlag.

Helgesson, J. (2010), Ett cp-bra liv. Libris.

Renlund, C., Can, M., Sejersen, T. (2004), Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Rädda Barnen.

Frankell, K. (2007), Johannas modiga idé. Kabusa Böcker.

Publicerat 2023-12-07