Omslag till ett nummer av tidningen Lika värde.

Tidningen Lika värde

Med tidningen vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. 

Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete. Vi lyfter också fram aktuell forskning inom eller med anknytning till det specialpedagogiska området.

Prenumerera

Vill du ha ett eget exemplar kan du prenumerera på tidningen, det kostar inget.

Prenumerera på tidningen Lika värde

Artiklar

Målgrupper och utskick

Tidningen vänder sig till skolledare, lärare och annan skolpersonal, skolpolitiker, tjänstemän och andra som är intresserade av frågor kring lärande för elever i behov av stöd.

Lika värde skickas kostnadsfritt till landets alla förskolor med fler än fem anställda, alla grundskolor, gymnasieskolor, komvux, skolchefer, skolstyrelser med flera.

Meddela oss gärna om din skola får fler exemplar än ni vill ha.

Publicerat onsdag 23 augusti 2023