Funktions­nedsättningar

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande.

Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Hur man utformar den fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen.

Läs mer om olika funktionsnedsättningar:

Publicerat onsdag 1 mars 2023