Funktions­nedsättningar

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande.

Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Även utformningen av den fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 12 juli 2018
Illustration av person med en glödlampa bakom huvudet

Välkommen att ställa just din fråga till oss

Fråga en rådgivare, kundtjänsten för frågor inom specialpedagogik!

SPSM samarbetar

Ågrenska kompletterar kunskapen hos SPSM genom att samla, utveckla och sprida kunskap om sällsynta funktionsnedsättningar och syndrom.

Lär dig mer om sällsynta diagnoser

Nationella funktionen sällsynta diagnoser (NFSD) webbplats kan du lära dig mer om sällsynta diagnoser.