Vodd: Att utveckla läromedel på svenskt teckenspråk

En av SPSM:s uppdrag enligt regeringens instruktion till SPSM är att utveckla läromedel på svenskt teckenspråk. Vi får i detta avsnitt möta Maria Sundholm som berättar om det stora utvecklingsarbete som de har gjort för att bli ännu bättre på att utveckla läromedel på teckenspråk.

Petra Eklund, kommunikatör, samtalar med Maria Sundholm, projektledare för läromedelsutveckling på SPSM. Enheten som arbetar med läromedelsutveckling på svenskt teckenspråk har gjort en stor utvecklingsresa på senare år från att tidigare ha lagt ut uppdrag hos externa aktörer till att ha egen personal som kan utveckla och producera läromedel. Vad har det lett till för positiva effekter? Det får ni veta mer om i avsnittet.

Vodd: Att utveckla läromedel på svenskt teckenspråk

Avsnittet är på svenskt teckenspråk, taltolkat till svenska och har valbara undertexter. Sätt på CC om du önskar ha undertextning.

Avsnittet är på svenskt teckenspråk, taltolkat till svenska och har valbara undertexter. Sätt på CC om du önskar ha undertextning.

Avsnittet är på svenskt teckenspråk, taltolkat till svenska och har valbara undertexter. Sätt på CC om du önskar ha undertextning.

Publicerat torsdag 22 februari 2024