Kompetensutveckling

AKK, litteraturtips

Här hittar du förslag på litteratur för fördjupning inom området alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Aspeflo, U. & Almsenius, E. (2019). I relation till lärande. Aspeflo Klarnas AB.

Blackstone, S & Hunt Berg, M. (2003) Sociala nätverk, Kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Svensk översättning (2007) Specialpedagogiska institutet. Specialpedagogiska skolmyndigheten best.nr 59 & 60

Bottegaard Neass, K-A & Vea Karlsen, A. (red.) (2015) God Kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.

Eberhart, B., Forsberg, J., Fäldt, A., Nilsson, L. & Nolemo, M. (2011). Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Uppdatering 2017. Habilitering i Sverige

Backman, E., Eberhart, B., Gustafsson C., Häggström Qvist, C., Lindberger, L., Nolemo, M., Nylander, E-M & Ragnar, C. (2015) Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Habilitering i Sverige

Heide, E. (2019). Bättre samspel med socialt bildstöd. Studentlitteratur.

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK. Sökcentrum

Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan - en pedagogisk utmaning. Om AKK i förskola och skola. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK:

Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Boken utkom första gången 2004 och finns nu i reviderad upplaga. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. Till boken kan köpas en DVD-film med samma namn. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK - stöd för stora och små. I boken ingår studiematerial för grupper eller enskilda. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum - SÖK

Kraft Helgesson, M. (2014) Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Stockholm: Hatten Förlag

Rydeman, B. (2015) Du, jag och något att tala om - Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kunskapsöversikt 2015:4. Kunskapsoversikter, nka.se 

Sigurd Pilesjö, M. (2004) Hur kommer vi igång med kommunikationskartan?  Specialpedagogiska skolmyndigheten beställningsnummer 3660. Reviderad 2016.

Sigurd Pilesjö, M., Einarsdottir, G. & Lindbladh, L. (2004). Att utveckla AKK och självbestämmande hos elever med flerfunktionshinder. Malmö: Team Munkhättan.

Wilder, J. (2014). Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kunskapsöversikt 2014:1. Kunskapsoversikter, nka.se 

Von Tetzchner, Stephen & Martinsen, Harlad (2002). Alternative og supplerende kommunikasjon: En infØring i tegnspråksopplaering og brug av kommunikasjonshjelpmidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa

Thunberg, G., Simonsson M., Andersson J., Almsenius E., Andersson S., (2023) Bilder för barn och bilder av barn. Studentlitteratur AB

Publicerat 2023-10-25