Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till dig som jobbar för att alla ska få en likvärdig utbildning. Du kan välja textning genom att klicka på cc-knappen i filmspelaren.

Om oss

Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

För att det ska bli verklighet måste lärmiljön i förskolan eller skolan vara tillgänglig för alla elever. Pedagoger behöver strategier för hur man kan anpassa lärmiljön med hjälp av läromedel och kunskap om hur man använder alternativa verktyg. Och så måste det finnas kunskap om delaktighet och bemötande.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor över hela Sverige, dessutom kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

Fråga en rådgivare

En kostnadsfri tjänst där erfarna specialister svarar på frågor om pedagogiska konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. På webbplatsen finns hundratals publicerade frågor och svar. Du kan också ställa en egen fråga via telefon eller webben.

Hitta läromedel

En kostnadsfri söktjänst på webben med tusentals utvalda och granskade läromedel för specialpedagogiska sammanhang.

Digitala verktyg

Rätt verktyg underlättar skolarbetet för många elever. Vi bidrar med kunskap om verktygen, hur de kan användas och anpassas för en enskild elev eller hela gruppen.

Lärmaterial

DATE och värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning finns för alla utbildningsnivåer och syftar till att göra barn och elever delaktiga i tillgänglighetsarbetet.

Specialpedagogiskt stöd

Vi ger stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.

Kurs och konferens

Vi arrangerar kompetensutveckling i form av tematräffar och kurser, både nätbaserade och på olika platser i landet, samt även konferenser.

Specialskolor

På uppdrag av staten driver vi nio specialskolor runtom i landet. De erbjuder tillgänglig utbildning med fokus på språk och kommunikation, små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

Stöd för särskilda insatser i skolan

Dessutom ger vi ut egna läromedel och fördelar statsbidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat torsdag 8 oktober 2015 Granskat tisdag 25 september 2018

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi är cirka 1200 medarbetare som arbetar på olika platser runt om i landet. Vår generaldirektör är Fredrik Malmberg.

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar klockan
10-12 och 13-15 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Tillbaka till toppen