Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

Fråga en rådgivare

En kostnadsfri tjänst där erfarna rådgivare svarar på frågor om pedagogiska konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. På webbplatsen finns hundratals publicerade frågor och svar. Du kan också ställa en egen fråga via telefon eller webben.

Läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att producera och anpassa läromedel samt informera om tillgängliga läromedel. Vi främjar även tillgången till tillgängliga läromedel genom stöd till läromedelsproducenter.

Publikationer

Vi producerar olika typer av informationsmaterial. Allt material som du kan beställa hem eller ladda ner från myndigheten finns i webbutiken.

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Digitala verktyg

Rätt verktyg underlättar skolarbetet för många elever. Vi bidrar med kunskap om verktygen, hur de kan användas och anpassas för en enskild elev eller hela gruppen.

Specialpedagogiskt stöd

Vi ger stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av webbinarier, kurser och konferenser, både på internet och på olika platser i landet. Vi har även webbaserade stödmaterial och studiepaket för dig som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Specialskolor

På uppdrag av staten driver vi tio specialskolor runtom i landet. De erbjuder tillgänglig utbildning med fokus på språk och kommunikation, små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

Stöd för särskilda insatser i skolan

Dessutom ger vi ut egna läromedel och fördelar statsbidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 12 maj 2023