Stöd och råd

Vuxenutbildning

För dig som möter vuxenstuderande med funktionsnedsättning handlar det om att göra studiesituationen tillgänglig för de vuxenstuderande. Här finns stöd och vägledning kring hur du kan utforma tillgängliga lärmiljöer.

Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar och måste därför anpassas utifrån eleven. Alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Utbildningen ska också kännetecknas av tillgänglighet och flexibilitet i tid och rum.

Stöd från SPSM

För att du som arbetar med vuxnas lärande ska kunna skapa tillgängliga lärmiljöer för dina deltagare erbjuder vi olika former av stöd och kompetensutveckling. Det handlar om kurser, stödmaterial, läromedel,  statsbidrag, en bemannad frågetjänst samt specialpedagogisk rådgivning.

Vad finns för vuxenutbildningen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Filmen beskriver vilket stöd SPSM erbjuder dig som arbetar med elever med funktionsnedsättningar inom vuxenutbildningen.
Speltid 3, 35 minuter.

Publicerat 2024-01-17